Onafhankelijk Over de VVOFA Publicaties
Home
Contact Brochure


***

De VVOFA is een
belangenvereniging voor
consumenten en kent
geen winstoogmerk.

De VVOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De VVOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hét portaal voor onafhankelijke
financiële dienstverlening.

***

Plan een afspraak in met
een adviseur uit uw regio:***

Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Uw vraag:***


De VVOFA: Hét portaal voor echt onafhankelijk advies!

De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen over de meest uiteenlopende financiele onderwerpen. Verder publiceren wij regelmatig artikelen en kunt u bij ons terecht als u een echt onafhankelijk financieel adviseur wilt spreken.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de VVOFA. Dat kan via mail op 
info@vvofa.nl of telefonisch op 085 - 201 77 61 (lokaal tarief).Onafhankelijk financieel advies tegen uurtarief

Binnen de financiele dienstverlening worden grofweg drie verschillende verdienmodellen gehanteerd. Het meest traditionele model is die van de provisiestructuur, waarbij de bank of verzekeraar een percentage in rekening brengt over de te betalen premie of rente welke de kosten en winst moet dekken: de provisie. Indien er sprake is van bemiddeling door een tussenpersoon, ontvangt deze een zgn. retourprovisie van de bank of verzekeraar. Deze vorm is sinds de introductie van het provisieverbod gelukkig niet langer toegestaan.

Verder kennen we het uurtarief, zoals we dat kennen van de accountant, advocaat en notaris of een vast verrichtingentarief.

Beloning in de vorm van provisie
Aan deze vorm van beloning kleefden drie grote nadelen:
1. het is niet duidelijk hoe hoog deze kosten precies zijn
2. het advies kan afhankelijk worden van de te vergoeden (retour) provisie
3. het advies is produktgestuurd; dat wil zeggen dat het advies als hulpmiddel wordt gebruikt om u een financieel produkt te verkopen in plaats dat het advies centraal staat

Sinds 1 januari 2013 geldt in Nederland een provisieverbod. Complexe financiele producten mogen vanaf die datum niet meer tegen provisiebeloning verkocht worden. Dit geldt niet voor de eenvoudige producten én de reeds afgesloten producten. Deze vallen niet onder het provisieverbod. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een bestaande (woeker-)polis tegen provisiebeloning mag blijven lopen tot het einde van het contract. Advisering over deze bestaande producten door de provisieontvangende partij is daardoor ook niet onafhankelijk volgens de maatstaven van de VVOFA.

Uurtarief of verrichtingentarief
Financieel advies tegen uurtarief of een verrichtingentarief heeft één belangrijk voordeel: u bent verzekerd dat het advies objectief, neutraal en onafhankelijk is. De hierboven genoemde nadelen zijn niet van toepassing, want u huurt een onafhankelijk adviseur in die maar één belang voor ogen heeft: het uwe! Het nadeel van deze beloningswijze is natuurlijk dat u een nota ontvangt voor de gemaakte advieskosten. Gelukkig weet u bij uurtarifering wél precies hoeveel u betaalt en waarvoor. Consumenten die kiezen voor betaling tegen uurtarifering zien dan ook dat de kosten die ze hiervoor kwijt zijn zich dubbel en dwars terugverdienen doordat ze weten waarop ze moeten letten bij het afsluiten van een financieel product. 

Het liefst heeft u natuurlijk een adviseur die onafhankelijk is, met u meedenkt en de juiste adviezen geeft. De grote vraag is dan ook: waar vind ik een goede, betrouwbare en onafhankelijke adviseur?
 

De VVOFA
De VVOFA is een landelijk opererende vereniging die tot doel heeft om consumenten en ondernemers te informeren en de mogelijkheid te bieden in contact te komen met echt onafhankelijke financieel adviseurs. De VVOFA brengt consumenten alleen met echt onafhankelijk financieel adviseurs in contact die voldoen aan onze strenge eisen van onafhankelijkheid.

Lees meer over onze Vereniging en wat de VVOFA adviseur voor u kan betekenen op de pagina 'Over de VVOFA' of neem contact op met het secretariaat van de VVOFA.Meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier.

Privacy Disclaimer Mijn VVOFA
 De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene,
objectieve informatie kunt krijgen of als u een echt onafhankelijk financieel adviseur wilt spreken.