Onafhankelijk Over de STOFA Publicaties
Home
Contact Brochure AdviesDe STOFA is er voor
consumenten en heeft
geen winstoogmerk.

De STOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De STOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hét portaal voor onafhankelijke
financiële dienstverlening.
Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Bericht:De Stichting Onafhankelijk Financieel Advies:
Hét portaal voor echt onafhankelijk advies!

Wat doet de Stichting? 
De stichting helpt u uw weg te vinden in de wereld van de financiele dienstverlening. U kunt bij ons brochures opvragen of een specifieke vraag stellen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier en dat doen wij kosteloos. Hiermee willen wij bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiele sector in Nederland.

U kunt bij de STOFA ook terecht voor echt onafhankelijk financieel advies.
U kunt bij ons terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. U kunt dan denken aan vragen over samenwonen, trouwen en echtscheiden, het opstellen van uw testament of schenkingsplan, uitvoering van uw taak als executeur testamentair, pensioenadvies, hypotheekadvies, beleggingsadvies of vermogensstructurering, second opinions, ondernemingvraagstukken, klachtenprocedures tegen banken of overige financiële diensten (consultancy en financiële planning). 

Onafhankelijk financieel advies tegen uurtarief
Binnen de financiele dienstverlening worden grofweg drie verschillende verdienmodellen gehanteerd. Het meest traditionele model is die van de provisiestructuur, waarbij de bank of verzekeraar een percentage in rekening brengt over de te betalen premie of rente welke de kosten en winst moet dekken: de provisie. Indien er sprake is van bemiddeling door een tussenpersoon, ontvangt deze een zgn. retourprovisie van de bank of verzekeraar. Deze vorm is sinds de introductie van het provisieverbod gelukkig niet langer toegestaan.

Verder kennen we het uurtarief, zoals we dat kennen van de accountant, advocaat en notaris of een vast verrichtingentarief.

Beloning in de vorm van provisie
Aan deze vorm van beloning kleefden drie grote nadelen:
1. het is niet duidelijk hoe hoog deze kosten precies zijn
2. het advies kan afhankelijk worden van de te vergoeden (retour) provisie
3. het advies is produktgestuurd; dat wil zeggen dat het advies als hulpmiddel wordt gebruikt om u een financieel produkt te verkopen in plaats dat het advies centraal staat

Sinds 1 januari 2013 geldt in Nederland een provisieverbod. Complexe financiele producten mogen vanaf die datum niet meer tegen provisiebeloning verkocht worden. Dit geldt niet voor de eenvoudige producten én de reeds afgesloten producten. Deze vallen niet onder het provisieverbod. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een bestaande (woeker-)polis tegen provisiebeloning mag blijven lopen tot het einde van het contract. Advisering over deze bestaande producten door de provisieontvangende partij is daardoor ook niet onafhankelijk volgens de maatstaven van de STOFA.

Uurtarief of verrichtingentarief
Financieel advies tegen uurtarief of een verrichtingentarief heeft één belangrijk voordeel: u bent verzekerd dat het advies objectief, neutraal en onafhankelijk is. De hierboven genoemde nadelen zijn niet van toepassing, want u huurt een onafhankelijk adviseur in die maar één belang voor ogen heeft: het uwe! Het nadeel van deze beloningswijze is natuurlijk dat u een nota ontvangt voor de gemaakte advieskosten. Gelukkig weet u bij uurtarifering wél precies hoeveel u betaalt en waarvoor. Consumenten die kiezen voor betaling tegen uurtarifering zien dan ook dat de kosten die ze hiervoor kwijt zijn zich dubbel en dwars terugverdienen doordat ze weten waarop ze moeten letten bij het afsluiten van een financieel product. 

Het liefst heeft u natuurlijk een adviseur die onafhankelijk is, met u meedenkt en de juiste adviezen geeft. De grote vraag is dan ook: waar vind ik een goede, betrouwbare en onafhankelijke adviseur?
 

Door de structuur van de Stichting bent u verzekerd van een onafhankelijk advies. De adviseur die u van advies voorziet, mag namelijk niet ook voor u bemiddelen (ook niet als u daar op staat). Alleen op die manier kunnen we de objectiviteit van het advies waarborgen en weten we zeker dat de adviseur het advies niet in een bepaalde richting stuurt die voor hemzelf interessant is. De adviseurs waarmee wij werken hebben zich hieraan contractueel verplicht. 

Maakt de Stichting winst?
Daarover kunnen we duidelijk zijn: Nee wij maken geen winst. Dit hebben wij vastgelegd in onze statuten. De Stichting betaalt haar uitgaven uitsluitend uit donaties. Wilt u ook doneren? Stuur dan een email naar secretariaat@stofa.nl U ontvangt dan onze bankgegevens. 

Afspraak
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de door ons geselecteerde adviseurs, laat dat dan via ons contactformulier weten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een aantal data waarop u kunt afspreken.

Eerst meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier. Heeft u  liever persoonlijk contact? Bel dan 085 - 201 77 61 (lokaal tarief) of stuur een email met een terugbelverzoek naar: info@stofa.nlPrivacy Disclaimer Mijn STOFA


De STOFA is een landelijke organisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen of waar  terecht kunt als u op zoek bent naar een echt onafhankelijk financieel adviseur.